Hari Kedua Mengenal SMALKA

Forum Taaruf Siswa (FORTASI) merupakan kegiatan yang dilangsungkan untuk mengenalkan siswa baru kepada SMA Muhammadiyah Al-Kautsar dengan rangkaian acara penyambutan, pengenalan kurikulum dan kesiswaan, pengenalan organisasi otonom (ORTOM) dan temu alumni, fortasi dilaksanakan selama 3 hari yang dimulai pada 17 Juli dan berakhir 19 Juli 2023.

18 Juli adalah hari kedua pelaksanaan fortasi yang diisi dengan Pengenalan ortom, pengenalan kurikulum dan kesiswaan, kegiatan diawali dengan senam pagi dan dilanjutkan pengenalan ortom dengan moda talkshow yang dipandu oleh Muhammad Ridho Nurrahman dan turut mengundang ketua qobilah Hizbul Wathan (HW) Barnabbas Al Fattah, Ketua Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Panji Tsaqib Al Azzam, ketua cabang tapak suci (TS) Aliyya Raihana Widyanti.

Dalam pengenalan kurikulum Ibu Wahidah Estiningrum S.Pd selaku WAKA Kurikulum menjelaskan bahwa saat ini siswa angkatan 6 menggunakan kurikulum merdeka yang dimana penjurusan belum dilakukan di kelas X (Fase F) dan baru dilakukan penjurusan saat kelas XI (Fase E) hal ini bertujuan untuk menghindari adanya perubahan peminatan pada jurusan saat mendekati pendaftaran perguruan tinggi

siswa juga diberi penjelasan tentang agenda siswa dalam kurun harian hingga tahunan serta diberitahukan tata tertib dan peraturan yang berlaku di sekolah, penjelasan ini dibawakan oleh bapak Oki Savynandaru S.Pd selaku WAKA Kesiswaan